7 Eylül 2019

Terapide tıkanma sempozyumu

Psikoterapi tıkanma, psikoterapinin önemli sorunsalıdır.