Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergenlerin belirli yaş aralığında yaşadıkları duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemlerin tanımlanarak tespit edilmesi ve çözülebilmesi için verilen psikolojik yardım sürecidir. Terapi süreci, çocuk ve ergenlerin duygu ve düşüncelerini fark etmesi, ifade etmesi, yaşadıkları problemleri ortaya çıkaran nedenlerin belirlenmesi ve yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar. Terapi sürecinde, anne ve babalarla da görüşmeler yapılarak ebeveynlerin olumlu tutum kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuk ve ergen terapisinde ‘aile’ terapinin önemli bir unsurudur. Gerek ilk oturumlarda, gerekse de sonraki süreçte bazı seanslar ailelerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Danışmanlık süreci bir yönüyle ailenin yeniden yapılandırılmasına katkı sunar. Bu bağlamda çocukların ve ergenlerin psikolojik açıdan değerlendirildiği, gelişim ve yetenek durumlarının tespit edildiği, kişilik değerlendirilmelerinin yapıldığı projektif ve objektif testlerden de faydalanılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Terapisi kapsamında verilen psikolojik hizmetler

  • Depresyon
  • Alt ıslatma
  • Dışkı kaçırma
  • Gece korkuları ve yalnız uyuyamama
  • Bağlanma problemleri
  • Uyku ve Yeme Problemleri
  • Tuvalet eğitimi
  • Tırnak Yeme
  • Saç koparma
  • Parmak emme
  • Mastürbasyon
  • Tikler
  • Takıntılar
  • Fobiler
  • Panik Bozukluk
  • Çocuklarda yas ve ölüm korkusu
  • Ayrılık anksiyetesi ve okul fobisi
  • Anksiyete
  • Gelişimsel sorunlar
  • Özgüven eksikliği
  • Çekingenlik ve utangaçlık
  • Sosyalleşme sorunları ve sosyal beceri geliştirme
  • Öfke kontrol ve Duygu kontrol problemi
  • Şiddet ve saldırganlık
  • İnatçılık
  • Yalan söyleme
  • Bağımlılık (Oyun, internet vb.)
  • Boşanma ve sonrası
  • Kimlik gelişimiyle ilgili sorunlar
  • Boşanmaya hazırlık ve uyum
  • Ailede ölüm ve yas
  • Travma
  • Aile ilişkilerinde sıkıntılar
  • Kardeş ilişkileri, kardeş kıskançlığı
  • İletişim sorunları
  • Kurallara karşı gelme
  • Akran ilişkilerinde sorunlar
  • Sınav kaygısı
  • Akademik yetersizlik ve okul sorunları,
  • Verimsiz ders çalışma ile motivasyon problemleri
  • Mesleki rehberlik
  • Özgüven geliştirme
  • İletişim becerileri ve Çatışma çözme
  • Stresle baş etme
  • Meslek seçme
  • İlgi ve yetenekleri belirleme
  • Arkadaş ilişkileri
  • Sorumluluk geliştirme
  • Beden imajı