Bireysel Terapi

Bireysel terapi; terapist ve danışan arasında birebir, yüz yüze yürütülen ve kişinin problemlerini anlamasıyla birlikte bu sorunlarını çözmesine yardımcı olmaya yönelik bir süreçtir. Bireysel psikolojik danışma, bireyin kendini tanıması ve anlamasına, farkındalık kazanmasına, sorunlarını tanımasına ve muhtemel çözüm yolları üretmesine, varolan kapasitesini geliştirmesine çevresiyle sağlıklı ve uyumlu bir iletişim içinde olmasına, gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla uzman kişilerce verilen profesyonel psikolojik destektir.

Bireysel terapi kapsamında verilen psikolojik hizmetler:

  • Anksiyete(Kaygı) Bozuklukları
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
  • İlişkisel Problemler
  • Öfke Problemleri
  • Depresyon
  • Panikatak
  • Uyku ve yeme bozuklukları
  • Hamilelik öncesi ve sonrası psikolojik destek
  • Sosyal Problemler
  • Fobiler ve başa çıkma yolları
  • Uyum Problemleri
  • Travma sonrası stres bozuklukları
  • Özgüven Problemleri
  • Mükemmeliyetçilik
  • Stresle Başa Çıkma
  • Travma
  • Yas Süreci
  • İletişim Problemleri
  • Kendini Tanıma
  • Akademik yetersizlik ve okul Sorunları
  • Verimli ders çalışma ve motivasyon problemleri
  • Sınav Kaygısı ve kaygıyla başa çıkma
  • Mesleki rehberlik